Oddílové příspěvky


Všichni členové oddílu budou mít zaplaceny celoroční příspěvky za rok 2021 do konce dubna 2021.


MUŽI - 1.500,- Kč/ rok

DOROST - 900,- Kč/ rok

ŽÁCI, PŘÍPRAVKA - 600,- Kč/ rok


Příspěvky zasílejte na bankovní účet č.: 0724831379/0800

Variabilní symbol:  rodné číslo hráče

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení člena/ hráče


Poznámka: 
Členové, kteří nebudou mít uhrazeny oddílové příspěvky do konce měsíce dubna, 
nebudou připuštěni ke hře a mohou být vyloučení z oddílu.

Pouze po předchozí domluvě, lze z finančních problémů, přistoupit na individuální platební kalendář.
Pro případné dotazy se prosím obraťte na e-mail: jbodurka@seznam.cz