Historie

Něco málo o historii Kralovického fotbalu...

Dříve než shlédnete další části našich stránek, bylo by dobré, abychom Vám náš fotbalový oddíl představili. Není to jednoduché zmapovat období od jeho vzniku až po současnost. Jak to tedy bylo ?

Kopaná hra světoznámá
vjela nám i do nohou,
mnozí ani bez kopání
vůbec žíti nemohou.

Toto jsou slova písně z prvopočátku české kopané. Jak se ukázalo, tato slova platila i na průkopníky a zakladatele kopané v Kralovicích. První kontakt s kopanou se v Kralovicích připomíná již v roce 1917. Tehdy demobilizovaný voják Karel Dedek, který pocházel z Teplic, začal zasvěcovat mladé kralovické kluky do tajů kopané. Krátce po první světové válce v r. 1918 byla sehrána v Kralovicích dvě utkání. To jedno se hrálo s rezervou Teplic a pro naše chlapce skončilo neslavně. Prohráli jsme 0:19 a jak pamětníci doložili, kopli jsme si pouze při výkopech.

Teprve rok 1919 byl pro fotbal v Kralovicích významný. Tehdy obuvničtí dělníci založili oddíl, který nazvali SK Kralovice. Jejich hřiště bylo na obecním pozemku - tržišti (tj- místo, kde stojí Kulturní důn a Dělnická ulice). Byl to chudý oddíl k prvnímu utkání nastoupili hráči v krátkých ka1hotecha světlé košili. Jejich soupeřem byla RH Kladno. Druhým oddílem, který začal v Kralovicích působit, byla parta mladých kluků.

Tise nazývali Hvězda Kralovice. Protože moho peněz neměli, vydělávali si na kopanou hraním loutkového divadla. Teprve, když obchodník pan Kouba přispěl finančně, koupili si pořádný míč. V tomto roce působil v Kralovicích ještě třetí oddíl, který se nazýval Novoměstský. Tyto tři oddíly se v roce 1919 sdružili do jednoho, který pojmenovali SPARTA KRALOVICE

Tehdejší vedení zpracovalo stanovy klubu a ty pak byly poslány k politické správě v Praze k jejich zaregistrování a k povolení činnosti za účelem provozování sportu. A to je vlastně oficielní počátek našeho oddílu.

Objevily se však potíže s hřištěm. To na tržišti zaniká a tak se stěhují na cvičiště Sokola. Později je hřiště přeloženo do míst, které se připravovalo na stavbu kasáren. V této době již měl klub výstroj pro dvě družstva, což na tuto dobu byl značný přepych.

Od roku 1926 je klub přihlášen do Západočeské fotbalové župy. V prvním roce nemusel pro nedostatek peněz hrát pravidelnou soutěž. Tehdy také byla provedena první registrace hráčů. V roce 1928 opět hřiště zaniká, protože začala výstavba kasáren a náš klub až do roku 1930 hraje především na hřištích soupeřů. Za kasárny, (kde býval autopark) vzniká nové hřiště, které bylo ohraženo dřevěným plotem. Později si hráči postavili dřevěnou kabinu, pořídili sítě na branky, zakoupili hodiny a pokladnu. Největších úspěchů dosahovala kopaná v Kralovicích v období druhé světové války, především díky tomu, že se vytvořila dobrá parta hráčů. Tehdy družstvo mužů postupovalo od čtvrté třídy každý rok o stupínek výš, pouze v 1.B třídě se zdrželo dva roky. V ročníku 1947/1948 postupují do krajské soutěže. Bohužel odešla řada hráčů, chyběli peníze a doprava do Horažďovic, Březnice, Sušice, atd, byla drahá. Proto se oddíl z této soutěže odhlásil

V roce 1946 dochází ke sloučení tělovýchovných organizací DTJ, Sokola a Sparty a od této doby až po dnešek vystupuje oddíl po názvem SOKOL KRALOVICE.

Od roku 1945 bylo v Kralovicích usilováno, aby byl zřízen stadion, který by vyhovoval mnoha sportům. V roce 1948 byl požádán příslušník tehdejší posádky Ing. Slotovský, který plány zpracoval a stavba započala. Po jeho dokončení se náš oddíl opět stěhoval a tohoto hřiště užívá dodnes. V období 1960 - 1980 působil náš oddíl v okresních soutěžích s většími či menšími úspěchy. V této době zpestřovala fotbalovým divákům podívanou děvčata, která sehrála několik zajímavých utkání. V kronikách je zaneseno, že obzvláště kouzelné bylo utkání proti starým pánům, která vedl pan Vodička a utkání řídil pan Bureš. Zájem byl velký, protože pan pokladník vybral 3.500,-. V této době se rozbíhá systematická práce s mládeží. Jsou organizovány turnaje, na kterých hrají mužstva Slávie Praha, Viktoria Plzeň, ZKZ Rakovník a dalších.

Kromě sportovní činnosti vyvíjel oddíl také činnost společenskou. Především besedy s panem Kadrabou o mistrovství světa v Chile, nebo beseda s legendárním brankářem Slávie Praha a národního celku panem Pláničkou byly zajímavé. V těchto šlépějích se pokračuje i v součastné doby, kdy jsou organizovány Plesy fotbalistů a stavění máje.

Fotbalová činnost od roku 1995 až po dnešek se nám jeví jako velmi úspěšná a to jak po stránce sportovní, tak i budovatelské. Provedli jsme výměnu škváry za trávu, ohradili hřiště, vybudovali nové střídačky, provedli rekonstrukci šaten a sociálního zařízení, zřídili vlastní studnu a nádrž na kropení trávníku, atd. V této sportovní části se nám podařilo se žáky postoupit do krajské soutěže a u družstva mužů jsme se v roce 1997 konečně odpoutali od 4. třídy a postoupili do 3.třídy. V této jsme setrvali až do roku 2003 a postoupili jsme do Okresního přeboru, ve kterém jsme se ohřáli pouze dva roky a vítězstvím v baráži jsme postoupili do 1.B třídy. V roce 2015 A tým postupuje do 1. A třídy a B tým do 3. třídy.

Cesty fotbalistů v Kralovicích od svého založení až po dnešní dobu nebyla snadná. Mnohdy byla úmorná, plná překážek, ne vždy se dařilo, Oddíl nenalézal pochopení a podporu, ale díky všem fotbalovým nadšencům se všechno podařilo překonat a lze si jen přát, aby fotbal v Kralovicích nadále vzkvétal.